top of page

DISCLAIMER

Disclaimer: List

JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

Panda Voices is een initiatief dat erop gericht is om gezamenlijk verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn te realiseren. De term 'Panda Voices' op deze pagina wordt gedefinieerd door de aangesloten sociale mediakanalen en websites www.pandavoices.org en www.pandavoices.com. De term 'Gebruiker' op deze pagina wordt gedefinieerd door iedereen die Panda Voices bekijkt, toegang heeft tot, zich abonneert, volgt, contact opneemt en zich registreert.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie die door Panda Voices wordt verstrekt, wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Panda Voices geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Gebruikers moeten een onafhankelijk oordeel en zorgvuldigheid betrachten met betrekking tot het gebruik van alle Panda Voices-media door de Gebruiker, en de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en relevantie van Panda Voices en alle gerelateerde informatie en materiaal zorgvuldig evalueren. Panda Voices kan informatie of materiaal bevatten dat niet noodzakelijk de mening van de gebruikers weerspiegelt (individueel of collectief).

Elke actie die gebruikers ondernemen naar aanleiding van de informatie die de gebruiker op deze website vindt (pandastemmen), is strikt op eigen risico. Panda Voices is niet aansprakelijk voor enig verlies en / of schade in verband met het gebruik van onze website en social media.

LINKING BELEID

Externe links op deze site

Vanaf de Panda Voices-website kan de gebruiker andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven alleen kwaliteitslinks naar nuttige en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites wordt gevonden. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om een link te verwijderen die mogelijk 'slecht' is geworden. Behalve waar wettelijk verboden, zal Panda Voices in geen geval aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker voor enige schade, inclusief indirecte, gevolg-, voorbeeldige, incidentele of punitieve schade, inclusief gederfde winst, die voortvloeit uit het gebruik van de site. De gebruiker stemt ermee in om Panda Voices, haar leden, functionarissen, directeuren, agenten en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (inclusief advocatenhonoraria), gedaan door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de site.


Links naar deze site

Tenzij anders aangegeven (inclusief door technologische beschermingsmaatregelen), mag de gebruiker linken naar de Panda Voices-website, op voorwaarde dat de gebruiker geen bestanden, pagina's, afbeeldingen, informatie en materialen van deze website op een andere website in beeld brengt, herformatteert of wijzigt. geeft een verkeerde voorstelling van het gelinkte materiaal en is op geen enkele manier misleidend of bedrieglijk.

COPYRIGHT MELDING

Tenzij anders vermeld:

  • informatie en materiaal op de Panda Voices-website zijn auteursrechtelijk beschermd, hetzij exclusief door Panda Voices, hetzij auteursrechtelijk beschermd / gecrediteerd aan de oorspronkelijke auteur. Er kunnen ook andere intellectuele eigendomsrechten bij betrokken zijn, bijvoorbeeld handelsmerken, octrooien, modellen.

  • De gebruiker mag dit materiaal alleen in ongewijzigde vorm downloaden, weergeven, afdrukken en reproduceren (met behoud van deze kennisgeving) voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of gebruik binnen uw organisatie door de gebruiker, tenzij anders aangegeven. Alle andere rechten op dit materiaal zijn voorbehouden aan de oorspronkelijke rechthebbende.


De gebruiker mag geen auteursrechtvermelding of handelsmerk op inhoud die u opent en gebruikt, verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen. De gebruiker mag de inhoud van de Panda Voices-website ook niet gebruiken op een manier die goedkeuring impliceert door ofwel de Panda Voices-deelnemers of een persoon die in het materiaal is opgenomen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toestemming

Door de Panda Voices-website te gebruiken, stemt de gebruiker hierbij in met alle inhoud van de disclaimer-pagina (www.pandavoices.org/disclaimer) en gaat hij akkoord met de voorwaarden ervan.

 

Bijwerken

Als Panda Voices dit document bijwerkt, wijzigt of wijzigingen aanbrengt, zullen die wijzigingen hier duidelijk worden vermeld.

Disclaimer: term of use

PRIVACYBELEID

Disclaimer: privacy
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page